ikona telefonu
PoradnieGabinety i pracowniee-RejestracjaInformacjeNasza przychodniaEdukacja na MaksaKontaktStara strona
ikona telefonu
ikona telefonu
rejestracja telefoniczna od godziny 8:00
58 66 77 300 | 58 66 77 301Pod numerem 800137200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
- nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
- pielęgniarki/położnej
- lekarską.
w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:
- poradę medyczną
- e–receptę
- e–skierowanie
- e–zwolnienie.