ikona telefonu
PoradnieGabinety i pracowniee-RejestracjaInformacjeNasza przychodniaEdukacja na MaksaKontaktStara strona
ikona telefonu
ikona telefonu
rejestracja telefoniczna od godziny 8:00
58 66 77 300 | 58 66 77 301
Przychodnia Wzgórze na Ciebie czeka,
tutaj jest zawsze na maksa opieka
Poradnie
Poradnia medycyny pracy

BEZ KONTRAKTU Z NFZ - działalność na zasadach odpłatnych.
Rejestracja do poradni w pokoju 124 na pierwszym piętrze. tel. 58 66 77 302

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 § 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt. Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych.
Podstawowe zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wynikających z przepisów medycyny pracy:
- podstawą wykonania badania jest wyłącznie pisemna umowa zawarta między pracodawcą, a podstawową jednostką medycyny pracy
- przeprowadzanie badań bez umowy jest niezgodne z prawem, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne (art.12 ustawy o służbie medycyny pracy).

Do podpisania umowy na badania profilaktyczne pracowników, wymagana jest kserokopia NIP oraz REGON firmy.
- warunkiem przeprowadzenia konkretnego badania jest prawidłowo wystawione przez pracodawcę skierowanie na badanie profilaktyczne zawierające informację o narażeniach występujących na danym stanowisku pracy (lekarz ma obowiązek uzupełnienia lub weryfikacji w/wym. informacji jeśli są zbyt lakoniczne lub budzą zastrzeżenia)


zakres poradni:
- badania pracownicze: wstępne, okresowe, profilaktyczne} na podstawie umów z zakładami pracy,
- badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- badania na prawo jazdy
- kwalifikacje do kursów (oprócz sportowych),
- zaświadczenia na uczelnię,
- kwalifikacje do pracy dla uczniów/studentów np. kolonie itp.


Cennik
200,00 zł - badanie lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia
120,00 zł - badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pliki do pobrania:
- skierowanie na badania profilaktyczne
- umowa badania profilaktyczne